Beter Thuis Wonen Thuiszorg
Beter Thuis Wonen Thuiszorg
Locaties Slagharen, Zwolle, Deventer en Hoogeveen

Anton Geerdesplein 6, 7776BD Slagharen

  0523-762745
  Bereikbaar: werkdagen en weekend

Beter Thuis Wonen Thuiszorg

Uitgebreide omschrijving

We werken met kleine teams om de zorgvrager heen, daar is Beter Thuis Wonen Thuiszorg op ingericht. Deze teams vormen een krachtig netwerk, dat slagvaardig is, creatief denkt en het informele en formele netwerk actief inzet. Het team werkt vanuit 1 plan, 1 gezin, 1 regisseur. Medewerkers hebben een duidelijke visie op positieve gezondheid, en kijken altijd breder om de gezondheid te bevorderen. Ondanks dat we steeds groter worden, blijven we kleinschalig werken. Bovendien krijgen alle mensen in zorg een huisbezoek, en hebben zij een vast aanspreekpunt. Doordat we alle vormen van thuiszorg in huis hebben kunnen we snel schakelen, mochten we zien dat er andere vormen van zorg nodig zijn. We werken vanuit de wijk, dichtbij de mensen. We zijn te vinden in wijkcentra en bij huisartsenpraktijken en sluiten aan bij relevante lokale netwerken. Huisartsen, specialisten en wijkteams zijn belangrijke verwijzers, daarom hebben wij met hen goede contacten.

“Ik vind het goed dat we naar het hele plaatje kijken en niet alleen komen om de meest zichtbare problemen op te lossen.” Bram, begeleider Beter Thuis Wonen Thuiszorg.


Wat bieden we?

Huishoudelijke ondersteuning: Ondersteuning bij de huishoudelijke activiteiten, bijvoorbeeld bij het stofzuigen, dweilen of strijken. De coördinator komt op huisbezoek. De huishoudelijk ondersteuner voert de werkzaamheden uit. De planning van de huishoudelijke ondersteuning voor de verschillende regio’s vindt plaats op het hoofdkantoor. De aanvraag en financiering van huishoudelijke ondersteuning gaat meestal via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij de gemeente.

 

Begeleiding: Ondersteuning in de thuissituatie. Bijvoorbeeld om mensen te helpen structuur aan te brengen in de dagen, de financiën te beheren, of bij begeleiding in de opvoeding. De begeleiders voeren de begeleiding uit, aangestuurd door de coördinatoren in de regio. De aanvraag en financiering van begeleiding gaat meestal via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij de gemeente of vanuit de Jeugdwet.

 

Wijkverpleging, Verpleging en verzorging: Wijkverpleging, verpleging en verzorging wordt bij mensen thuis uitgevoerd door helpenden, verzorgenden en (wijk)verpleegkundigen. Zij ondersteunen bijvoorbeeld bij douchen, bij medicijn inname of bij de verzorging van een wond. Elk team heeft een zorgcoördinator die het team aanstuurt. Verpleging en verzorging wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg, of vanuit de jeugdwet.

Kinderthuiszorg: Verpleging, verzorging en begeleiding specifiek voor kinderen en hun omgeving.

Ambulant Verpleegtechnisch Team: Bij meer specialistische zorg kan het Ambulant Verpleegtechnisch Team ingezet worden. De verpleegkundigen van het AVT verrichten verpleegtechnische handelingen zoals bij pijnbestrijding, sondevoeding of een infuus. Deze ondersteuning maakt een versnelde thuiskomst vanuit het ziekenhuis mogelijk.

 

Casemanagement dementie: Het begeleiden van mensen met geheugenproblemen of dementie en hun mantelzorgers, en het coördineren van de zorg rondom deze mensen. De casemanager zoekt naar manieren waardoor de kwaliteit van het leven en het welbevinden van mensen met geheugenproblemen of dementie en hun naasten geoptimaliseerd kan worden. Casemanagement dementie wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg.

 

Dagactiviteiten/Buurtstations: Op verschillende locaties zijn dagactiviteiten. Deze vinden plaats in Beter Thuis Wonen Buurtstations. Mensen met en zonder indicatie kunnen hier terecht voor een zinvolle dagactiviteit.

 

Palliatief terminale zorg: De zorg tot en met de laatste levensfase. Ondersteuning bij het lichamelijk functioneren en bij de emotionele en sociale aspecten bij degene in zorg en zijn of haar naasten. Palliatief terminale zorg wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg.

 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK 4081137
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer 0528341162
Website https://www.beterthuiswonen.nl 
Aantal werknemers
500+
Productcodes Profiel 1 Opvoedvragen, Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd, Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind en Profiel 6 Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Slagharen 
Anton Geerdesplein 6, 7776BD Slagharen
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Zwolle 
Bachlaan 20, 8031HL Zwolle
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Deventer 
Gerard van Swietenstraat 15, 7415EN Deventer
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Hoogeveen 
Kortewijkstraat 81, 7906BS Hoogeveen
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: