Oosteinde kinderen en jeugd
Oosteinde kinderen en jeugd
Locatie Ansen

Rheebruggen 10, 7964KR Ansen

  0521-351240
  Bereikbaar: werkdagen

Oosteinde kinderen en jeugd

Uitgebreide omschrijving

OOSTEINDE kinderen en jeugd is een samenwerkingsverband van een aantal zelfstandig gevestigde orthopedagogen en GZ-psychologen. Daarnaast zijn er een psychomotorisch therapeut (PMT), een gezinshulpverlener, een IB-er (hoogbegaafdheidsspecialist) en een integratief-kindertherapeut i.o. werkzaam. OOSTEINDE kinderen en jeugd houdt zich bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar. Ouders en leerkrachten zijn hierbij belangrijke participanten. OOSTEINDE kinderen en jeugd is in 2009 geopend. De praktijk is voortdurend in ontwikkeling om in een zo compleet mogelijk aanbod van diagnostiek, behandeling en begeleiding met betrekking tot kinderen en jongeren te voorzien. OOSTEINDE kinderen en jeugd is laagdrempelig en probeert zoveel mogelijk te werken met een korte wachtlijst. De lijnen met de verwijzers zoals huisartsen, kinderpsychiaters, CJG's en scholen, zijn kort. OOSTEINDE kinderen en jeugd nodigt u na uw aanmelding uit voor een eerste gesprek. In dit intakegesprek worden de hulpvragen, wensen en verwachtingen besproken en de mogelijkheden van OOSTEINDE kinderen en jeugd geschetst. Aan het eind van dit gesprek wordt afgesproken hoe het traject verder zal verlopen. OOSTEINDE kinderen en jeugd biedt zowel onderzoek als begeleiding op het terrein van intelligentie, neuropsychologische problemen, leerproblemen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij onderzoek kan het gaan om gesprekken, observaties, het invullen van vragenlijsten, het uitvoeren van tests of andere diagnostische middelen. Bij behandeling gaat het om gesprekken (bijvoorbeeld op systeemgerichte basis of op basis van CGT of oplossingsgerichte therapie), PMT of integratieve-kindertherapie met kinderen, jongeren en/of hun ouders.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK 1164645
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer 0521-351240
Website https://www.oosteindekinderenenjeugd.nl 
Aantal werknemers
0-10
Productcodes Profiel 1 Opvoedvragen, Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd, Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind, Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen en Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Ansen 
Rheebruggen 10, 7964KR Ansen
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: