Stichting Yorneo
Stichting Yorneo
Locatie Papenvoort

Papenvoort 21, 9447TT Papenvoort

  0592-367927
  Bereikbaar: werkdagen

Stichting Yorneo

Uitgebreide omschrijving

Bij Yorneo kun je terecht als je zorgen hebt over de ontwikkeling van een kind of het gedrag dat een kind vertoont. Wij zijn er voor kinderen, jongeren, ouders of verzorgers, professionals op de kinderopvang, leerkrachten en docenten bij uiteenlopende en complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Yorneo zet zich in voor het hervinden van evenwicht in het systeem van de opvoeders en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren/versterken.

Onze visie

Het belang van het kind of jongere en de hulpvraag van kind, ouders of verzorgers staan voor ons centraal. We laten niemand in de kou staan, hoe complex of hoe verstoord de relatie ook is. Yorneo werkt oplossingsgericht en denkt in kansen.

Ons aanbod varieert van korte, lichte interventies tot intensieve specialistische hulp. We bieden een divers behandelaanbod en zijn daarmee in staat een brede doelgroep passende zorg te bieden. We bieden de hulp dicht bij het kind of de jongere. Het liefst ondersteunen we hem of haar in een zo vroeg mogelijk stadium. Bij voorkeur in de eigen omgeving en, als het nodig is, in de vorm van verblijf. Onze hulp duurt zo kort als mogelijk, zo lang als nodig en waar nodig tot volwassenheid.

Samenwerking met partners

We werken met diverse ketenpartners zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), huisartsen, Icare, kinderopvang en scholen, vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om de wensen en mogelijkheden van zowel jeugdigen, ouders als school en kinderopvang op elkaar af te stemmen en te stimuleren. We werken ook samen met organisaties als andere expertise gewenst is, zoals de VNN (Verslavingszorg), Accare, GGZ, Maatschappelijk Werk en LVB-instellingen.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK 4062063
AGB WMO 73730305
AGB Jeugd 73730305
Telefoonnummer 0592-367927
Website https://www.yorneo.nl 
Aantal werknemers
100-500
Productcodes Profiel 1 Opvoedvragen, Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd, Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen, Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking, Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen, Profiel 9 Complexe problemen in het gezin en Profiel 10 Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Papenvoort 
Papenvoort 21, 9447TT Papenvoort
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: