THUIS met zorg Zaanstreek in Zaandam

THUIS met zorg Zaanstreek

Wij zijn gespecialiseerd in begeleiding en activiteiten voor mensen met een beperking, dementie, niet aangeboren hersenletsel, autisme of een chronische ziekte zoals ALS, MS en Parkinson. Wij bieden begeleiding bij het vergroten of behouden van zelfredzaamheid bij uw dagelijkse bezigheden. Zoals het leren omgaan met beperkingen, het vergroten van uw netwerk of hulp bij regelzaken. Wij bieden ook activiteiten en trainingen bij u thuis en in ons participatiecentrum "THUIS in de wijk" in Zaandam Zuid. Bijvoorbeeld als u (tijdelijk) niet aan activiteiten in grote groepen kunt of wilt deelnemen of ondersteuning kunt gebruiken bij het ondernemen van activiteiten thuis en buitenshuis. * Begeleiding In de begeleiding richten we ons vooral op het ondersteunen van de cliënt en zijn omgeving bij het behouden en vergroten van de zelfredzaamheid. Het kan gaan om het runnen van het huishouden, het onderhouden van sociale contacten, ordenen van de administratie, het bieden van structuur en regelmaat in de eigen herkenbare omgeving. * Dagbesteding Onze dagbesteding is speciaal gericht op mensen die niet aan grote groepen kunnen deelnemen door hun aandoening, zoals ALS, Parkinson, niet aangeboren hersenletsel, autisme en dementie. U krijgt 1 op 1 aandacht in een rustige en veilige omgeving. U kunt bij ons terecht voor activiteiten als inloop, ontmoeting, biljarten, muziek, klussen, schilderen, glas-in-lood, houtbewerking, geheugentraining, beweging/sport, weerbaarheidstraining, toeleiding naar vrijwilligerswerk. In de werkplaats maken wij met onze cliënten duurzame producten van steigerhout. Zoals knijperbakjes, gereedschapsbakken, houten hamers en plantenbakken. * Verpleging en verzorging, totaalpakket Wij bieden naast begeleiding en dagbesteding ook verpleging en verzorging thuis. Hierdoor kunnen we, als dit nodig is, een totaalpakket leveren: 's morgens de cliënt helpen uit bed, douchen en aankleden, meenemen in onze (rolstoel)bus naar de dagbesteding en aan het eind van de dag of dagdeel weer thuisbrengen.

Specificaties

Algemeen:
Diensten Thuiszorg en Wijkverpleging
Bedient Noord-Holland
Specialisatie Dagbesteding, Ondersteuning zelfzorg en Sociaal en persoonlijk functioneren
Hulpverlening:
Lichamelijke klachten Astma, Beroerte, COPD, Diabetes, Gewrichtsklachten, Hartklachten, Hernia, Hersenletsel (niet aangeboren), Hyperventilatie, Kanker, Knieklachten, Migraine, Reuma, Rugklachten, Verlamming, Vermoeidheid en Whiplash
Psychische klachten ADD, ADHD, Autisme (spectrumstoornis), Burn-out, Depressie, Hooggevoeligheid, Niet aangeboren hersenletsel, Rouw, Stemmingsstoornissen, Stress en Trauma
Producten:
Productcategorieën

Productcodes GGZ:

 • G0100: Sociaal en persoonlijk functioneren - laag
 • G0101: Sociaal en persoonlijk functioneren - laag/midden
 • G0102: Sociaal en persoonlijk functioneren - midden
 • G0103: Sociaal en persoonlijk functioneren - midden/hoog
 • G0104: Sociaal en persoonlijk functioneren - hoog
 • G0400: Dagbesteding - laag
 • G0402: Dagbesteding - midden
 • G0404: Dagbesteding - hoog
 • G0406: Dagbesteding - vervoer
 • G0500: Ondersteuning zelfzorg - laag
 • G0501: Ondersteuning zelfzorg - laag/midden
 • G0502: Ondersteuning zelfzorg - midden

Productcodes VVT:

 • V0100: Sociaal en persoonlijk functioneren - laag
 • V0101: Sociaal en persoonlijk functioneren - laag/midden
 • V0102: Sociaal en persoonlijk functioneren - midden
 • V0103: Sociaal en persoonlijk functioneren - midden/hoog
 • V0104: Sociaal en persoonlijk functioneren - hoog
 • V0400: Dagbesteding - laag, licht
 • V0401: Dagbesteding - laag, zwaar
 • V0402: Dagbesteding - midden, licht
 • V0403: Dagbesteding - midden, zwaar
 • V0404: Dagbesteding - hoog, licht
 • V0405: Dagbesteding - hoog, zwaar
 • V0406: Dagbesteding - vervoer

Productcodes GZ:

 • Z0100: Sociaal en persoonlijk functioneren - laag
 • Z0101: Sociaal en persoonlijk functioneren - laag, midden
 • Z0102: Sociaal en persoonlijk functioneren - midden
 • Z0103: Sociaal en persoonlijk functioneren - midden, hoog
 • Z0104: Sociaal en persoonlijk functioneren - hoog
 • Z0400: Dagbesteding - laag, licht
 • Z0401: Dagbesteding - laag, zwaar
 • Z0402: Dagbesteding - midden, licht
 • Z0403: Dagbesteding - midden, zwaar
 • Z0404: Dagbesteding - hoog, licht
 • Z0405: Dagbesteding - hoog, zwaar
 • Z0406: Dagbesteding - vervoer zonder rolstoel
 • Z0407: Dagbesteding - vervoer met rolstoel
 • Z0500: Ondersteuning zelfzorg - laag
 • Z0501: Ondersteuning zelfzorg - laag/midden
 • Z0502: Ondersteuning zelfzorg - midden

Locaties

Wil je informatie op de Organisatie THUIS met zorg Zaanstreek? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Zaandam
Zuiddijk 91
1501CD  Zaandam
 Beschrijving
0756351361
Bereikbaar: werkdagen